Energia sprężonego powietrza

Atmopol

Spusty kondensatu

Przy wytwarzaniu sprężonego powietrza nie można uniknąć powstawania kondensatu. Kondensat zawiera olej i cząsteczki brudu i może powodować korozję w zbiorniku, przewodach sprężonego powietrza i na odbiorniku, jeśli nie jest w sposób niezawodny odprowadzany. Spusty kondensatu ALM-D firmy ALMiG zapewniają niezawodne odprowadzanie kondensatu. Uniknięcie strat sprężonego powietrza może przynieść ogromne oszczędności energii.

Spusty kondensatu