Energia sprężonego powietrza

Atmopol

Osuszacze adsorbcyjne

Osuszanie sprężonego powietrza poprzez adsorpcję jest procesem czysto fizycznym, w trakcie którego para wodna wiąże się z medium suszącym (adsorbentem), dzięki zjawisku adhezji cząsteczek. Wilgotne sprężone powietrze jest kierowane do kolumny osuszacza gdzie przepływa z dołu do góry zbiornika. Podczas tego procesu, wilgotne sprężone powietrze styka się z hydrofilowymi cząsteczkami adsorbentu zatrzymującymi wilgoć, w efekcie czego powietrze opuszczające osuszacz może uzyskać punkt rosy wynoszący nawet -70 °C. Osuszacze adsorpcyjne dzielimy wg metody regeneracji adsorbentu na zimno regenerowane i z regeneracją termiczną.

osusacz adsorpcyjny 1