Atmopol

Energia sprężonego powietrza

dostawa i montaż kompresorów

Realizacje sprężarkowni wykonanych przez Atmopol

Sprężarkownia w zakładach przemysłu spożywczego

 • kompresory 3 szt. Almig Variable XP 45
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz
 • Friulair ACT 160 ES 2sztuki oraz układem filtrów sieciowych, wstępny i dokładny.
 • Całość instalacji wykonana z rur nierdzewnych Geberit.

Zakład przetwórstwa komponentów budowlanych

 • kompresor Almig F-Drive 22
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Almig ALM-RD 400 z układem filtrów wstępnym i dokładnym oraz separator kondensatu Almig Sepremium 10.

Kontenerowa stacja sprężarek w zakładach przeróbki odpadów pokopalnianych

 • kompresor Almig Variable XP 90
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Friulair HDT 160 z układem filtrów sieciowych oraz separator Akondensatu Almig Sepremium 20.

Tymczasowa kompresorownia – zakład produkcji i przetwórstwa chemicznego

 • kompresor Almig Variable XP 75
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Almig ALM-RD 990

Szpital wojewódzki

 • kompresory 3 szt. Almig Belt XP 8
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacze medyczne FST DPS 6BM

Zakład produkcji konstrukcji stalowych.

 • kompresor Almig Variable XP 90
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Almig ALM-RD 1280 oraz filtry sieciowe, wstępny i dokładny.
 • całość instalacji wykonana z rur nierdzewnych Geberit.

Kompresor w zakładzie produkcyjno-handlowym

 • kompresor Almig Variable XP 55
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Almig ALM-RD 990

Kompresor w zakładzie przemysłu chemicznego

 • kompresor 2 szt. Almig F-Drive 30
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacze Almig ALM-RD 990 i ALM-CCDA 07

Kompresory w zakładzie produkcji mebli

 • kompresor 2 szt. Almig F-Drive 30
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacze Almig ALM-RD 990 i ALM-CCDA 07

Kompresory w zakładzie produkcji farmaceutycznej 

 • kompresory Almig Variable XP 45 z zastosowaniem sterowania nadrzędnego.
 • stacja uzdatniania sprężonego powietrza wyposażona w osuszacz Almig ALM-WD 1200

Sprawdzenie sprężarek przed montażem

Przed montażem każdego nowego urządzenia, przeprowadzamy kompleksowe i szczegółowe sprawdzenie oraz testowanie pod względem technicznym.

Atmopol

Ćwierć wieku doświadczenia

Atmopol

Galeria